top of page

Bukplastik

 

Bukplastikoperation är en vanlig plastikkirurgisk operation, både på kvinnor och män. Målet med operationen är främst att avlägsna hudöverskott på buken/magen. Operationen kan ibland behöva kompletteras med fettsugning och/eller reparation av isärglidna raka bukmuskler. Oftast är önskemålet att åtgärda ett hudöverskott men ibland kan en putande mage (utan hudöverskott) vara problemet.

Inför en operation är det därför viktigt att inte bara diskutera önskat resultat, utan det är mycket viktigt att fastställa vad orsaken är- och hur just din mage kan behandlas på för dig bästa sätt.

 

Orsakerna till magproblemet kan vara flera. Ett hudöverskott är ofta orsakat av viktnedgång, ev i kombination med andra faktorer såsom åldrande, solning, rökning och stress. Genomgångna graviditeter kan också påverka bukväggen, så att den blir mer uttänjd och slapp. Detta är alla faktorer som påverkar hudens elasticitet till det sämre. En putande mage kan i sig orsakas av svag bukmuskulatur, ev med isärglidande raka bukmuskler. Och ibland orsakas problemet egentligen mest av en lokal fettansamling.

Oavsett orsak så är det viktigt att det uppnåtts så god preoperativ viktnedgång som möjligt. Ifall viktnedgång fortsätter efter operationen så finns risk att kvarvarande hud slappar till sig igen.

 

De olika bukoperationerna kan delas upp i två kategorier;

1) Stor/komplett/full bukplastik

2) Liten/mindre bukplastik

 

Om problemet egentligen ”enbart” består av en fettansamling så rekommenderas istället en fettsugningsoperation.

 

Stor bukplastik

Detta är en relativ stor operation med målet att avlägsna överskott av hud och fett på buken. Ibland kompletteras den med att sammanfoga de raka bukmusklerna ifall dessa glidit isär. Någon gång kan det behövas en kompletterande fettsugning.

 

Operationen utförs i fullnarkos, kompletterat med lokalbedövning. Snitten markeras- och diskuteras- innan operationen. Oftast blir det ärr runt ”nya” naveln samt ett lågt sittande ärr från ljumske till ljumske. Snittens längd beror på hur mycket hud som skall tas bort samt på hur elastisk huden är i övrigt. Ibland behövs det tas bort hud även rakt nedom nya navelns placering, och då blir det även fråga om ett ärr som går rakt ned från naveln till det lågt sittande tvärgående ärret.

Därefter lossas hud och underhudsfett från bukmusklerna. Överskottet avlägsnas varefter ny navelplacering skapas och såret sys samman. Dessförinnan sys bukmusklerna ifall det behövs. Själva såret sys i tre lager, med tråd som kroppen löser upp själv. Ev sätts ett drän, och därefter sätts bandaget på. Efter operationen stannar du kvar några timmar på kliniken- det behövs oftast ingen övernattning.

 

Liten bukplastik

En liten bukplastik görs då hudöverskottet är mer begränsat, runt eller nedom navelnivån. Då denna operationen är mindre- och därav behäftat med mindre risker- än en stor bukplastik, kan operationen med fördel kombineras med en samtidig fettsugning.

Operationen är i övrigt i princip en mindre variant av en stor bukplastik, förutom att det oftast inte sätts något drän.

 

Operationsrisker

Riskerna vid en stor bukplastik är dels allmänna kirurgiska risker, dels mer specifika risker relaterade till att det är fråga om en stor bukplastik.

Kirurgiska komplikationer såsom blödning, infektion och sårläkningsproblem förekommer litet oftare än vid andra operationer, eftersom en stor bukplastik är bland de största, mest omfattande estetiska operationerna som görs. Det blir förstås ärr, och hur dessa läker och mognar beror till stor del på kroppens egen läkningsförmåga. Annat som måste beaktas är risken för känselbortfall. Oftast kommer känseln tillbaks med nedsättning av denna kan faktiskt kvarstå.  Hur magens form och utseende sedan  står sig under längre tid är avhängigt av både livsstil och ärftliga faktorer.

Komplikationsriskerna vid en liten bukplastik är mindre än efter en stor bukplastik, även om fettsugning genomförs.

Postoperativt

Efter en stor bukplastik får man tyvärr räkna med smärtor och svullnad, speciellt de första dagarna, även om dessa till stor del kan dämpas med smärtstillande mediciner. Oavsett detta är det viktigt att du är uppe och rör på dig, mycket och ofta, framförallt för att minska risken för blodpropp. Ibland behövs en veckas behandling med blodförtunnande injektioner efter en stor bukplastik. Vi rekommenderar 6 veckors behandling med gördel, varav 3 v dygnet runt och därefter 3 v dagtid. Slutligen bör ärren tejpas 6 månader, för att få så tunna och smala ärr som möjligt.

bottom of page