top of page
Topp

Män

Klicka på de olika operationerna nedan så kommer du till en beskrivande text och kan se bilder. Risker.

Gynekomasti - manliga bröst

 

Gynecomasti betyder kvinnligt bröst på man. Helt enkelt att fett- och/eller körtelvolymen är såpass stor att det besvärar den mannen. Detta är inte så ovanligt, en del får detta redan i tonåren (genetisk orsak/arv) och på andra kommer det senare i livet.

 

Själva gynecomastioperation går ut på att avlägsna bröstkörtlar och/eller fettväv, för att få ett bröst med manligt utseende. Detta är en relativt vanlig operation.

 

Operationsteknik

Operationen görs i fullnarkos, kompletterat med lokalbedövning.

Snitten läggs enligt den ritning som gjorts innan operationen, i allmänhet halvcirkelformat i undre halvan av vårtgårdskanterna. Bröstkörtlarna avlägsnas kirurgiskt med kniv men ofta görs en kompletterande fettsugning. Fettsugningen behövs för att dels ytterligare minska volymen, dels för att få en jämnare övergång mellan där körtlarna satt och med den omkringliggande hud- och underhuden. Operationssåret sys sedan med stygn som kroppen löser upp själv, och ett bandage sätts på. Ibland sätts ett drän i vardera såret.

Om brösten är såpass stora att det även måste tas bort hud,  innebär längre och mer synliga ärr. För- och nackdelar med en större gynecomastioperation måste därför noggrant diskuteras innan operationen.

 

Postoperativt

Efter operationen kvarstannar du några timmar innan hemgång. Du får komma upp och röra på dig så snart som möjligt. De postoperativa smärtorna brukar inte vara uttalade, och kan behandlas ganska väl med vanliga smärttabletter.

Ytterbandaget avlägsnas efter någon vecka.

 

Som vanligt är det viktigt att tejpa ärren 6 månader, för att få så fina ärr som möjligt.

Normal frånvaro från arbete är 1-2 veckor. Även om det starkt rekommenderas dagliga promenader under denna  period så rekommenderas dock uppehåll med tyngre träning under de första 4 veckorna.

 

Operationsrisker

Riskerna vid en bröstförminskningsoperation hos man är allmänna kirurgiska risker såsom blödning, infektion och sårläkningsproblem. Det blir förstås ärr (om än relativt små), och hur dessa läker och mognar beror till stor del på kroppens egen läkningsförmåga. Även risken för känselbortfall måste beaktas. Ju mer vävnad som måste ta bort, desto större risker.  Oftast kommer känseln tillbaks men nedsättning av denna kan kvarstå. Om bröstkörtlarna är stora och fettäckningen över dessa är relativt tunn så finns även risk för hudojämnheter efteråt. Det finns även risk för kvarstående, smärre olikheter mellan brösten- speciellt om det funnits klara skillnader före operationen.  Hur formen och volymen sedan står sig under längre tid är avhängigt av livsstil och ärftliga faktorer.

Bilder

Upp

bottom of page