top of page
Topp

Bröst

Klicka på de olika operationerna nedan så kommer du till en beskrivande text och kan se bilder. Risker.

Fästpunkt 1

Bröstförstoring

Bröstförstoring är en av de vanligaste estetiska operationerna. Den moderna varianten av denna operation uppkom i början av 1960-talet, då metoden med silikonimplantat introducerades. Det finns således lång erfarenhet och många studier som handlar om just denna operationsmetod. Operationen görs för att förstora en byst som upplevs som oproportionerligt liten.

 

Orsakerna till att bysten är ”för liten” kan vara flera, såsom viktnedgång, åldrande men även efter genomgångna graviditeter och eventuell amning. Oftast spelar dock genetik/arv en stor roll.

 

Operationsmetoden anpassas beroende på önskemål om postoperativt utseende samt naturligtvis med beaktande av de anatomiska förutsättningarna. I princip är målet att få en så naturlig och rund form på bysten som möjligt. Vi använder den absolut vanligaste och mest beprövade metoden, med ett runt silikoninlägg som läggs innanför den stora bröstmuskeln. Snittet läggs då tvärgående undertill på bröstet. I vissa fall kan inlägget istället läggas ovanpå bröstmuskeln, framförallt om inläggen är något mindre. De inlägg vi använder innehåller silikongel (tidigare ofta refererat till som ”gelehallon”) och själva ytan på silikonytterhöljet är antingen slät eller ruggad/texturerad. Om inlägget läggs innanför stora bröstmuskeln så spelar ytan inte någon större roll, däremot används endast inlägg med ruggad yta ifall inlägget läggs ovanpå bröstmuskeln (detta för att minska risken för problem i form av”kapselbildning”, se nedan). Tidigare användes i stor utsträckning inlägg som innehöll koksaltlösning men dessa inlägg är inte längre så vanligt förekommande. Det finns visserligen ytterligare andra typer av inlägg, med andra typer av innehåll och andra höljen. Då dessa inlägg inte är lika väldokumenterade som våra silikoninlägg har vi valt att inte arbeta med de andra sorterna av inlägg.

 

Operationsteknik

Operationen görs i fullnarkos, kompletterat med lokalbedövning. Snittet läggs normalt på tvären i anslutning till undre bröstvecket, och är 4-5 cm långt. Därefter lossas vävnaden, och en ficka skapas så att inlägget kan placeras under stora bröstmuskeln (ibland ovanpå muskeln). Operationssåret sys därefter i flera lager, med stygn som kroppen löser upp själv, varefter ett bandage sätts på. Operationen tar normalt sett 45-90 minuter.

 

Postoperativt

Efter operationen kvarstannar du några timmar innan hemgång. Du får komma upp och röra på dig så snart som möjligt. De postoperativa smärtorna brukar inte vara uttalade, och kan behandlas ganska väl med vanliga smärttabletter. Ytterbandaget avlägsnas efter någon vecka.

 

Normalt rekommenderar vi därefter att en mjuk BH utan bygel bärs dagtid.  BH-bärandet skall fungera som stöd under läkningsperioden. Som vanligt är det viktigt att tejpa ärren 6 månader, för att få så fina ärr som möjligt. Om inlägget lagts ovanpå muskeln skall det istället användas en BH som ger mer stöd, detta för att minska risken för framtida ”häng”.

 

Operationsrisker

Riskerna vid en bröstförstoringsoperation är dels allmänna kirurgiska risker, dels mer specifika risker relaterade till att det är fråga om just en bröstförstoring.

Kirurgiska komplikationer såsom blödning, infektion och sårläkningsproblem förekommer ganska sällan. Det blir förstås ärr, och hur dessa läker och mognar beror till stor del på kroppens egen läkningsförmåga. Annat som måste beaktas är risken för känselbortfall. Oftast kommer känseln tillbaks med nedsättning av denna kan faktiskt kvarstå. Det finns risk för kvarstående olikheter mellan brösten- speciellt om det funnits klara skillnader före operationen.

En risk som är ganska specifik är risken för ”kapselbildning”, vilket drabbar 5-10% av de som opereras. Efter en bröstförstoring bildar kroppen alltid ett slags ärr runt inlägget, en tunn ärrhinna/kapsel. Tyvärr kan denna ibland utvecklas till en hård,  oelastisk kapsel, som ibland dessutom drar ihop sig. Detta kan således föranleda ytterligare en operation, en sk kapsellösning.

Hur bröstens form står sig under längre tid är sedan avhängigt av livsstil och ärftliga faktorer.

 

Vad händer om inlägget går sönder? Normalt sett stannar det mesta av silikongelen kvar innanför höljet. En liten del kan komma ut i själva inläggsfickan. I enstaka fall kan en liten del av silikonet tas upp och transporteras till närliggande lymfkörtel. Detta är dock i sig ofarligt.

Våra inlägg har livstidsgaranti, vilket innebär att Du ersätts med ett nytt inlägg. Själva operationskostnaden för bytet ingår dock inte i denna garanti.

 

Mammografi 

Idag är mammografister vana vid inläggsförstorade bröst, så det brukar inte vara något större problem att undersöka dessa. En annan metod som kan användas är ultraljudsundersökning.

 

Att behöva återskapa bröst med inlägg efter tex cancerkirurgi är relativt vanligt, och något som brukar falla inom landstingsvård.

Bilder

Upp

Förstoring med lyft

 

Text kommer

Bilder

Upp

Bröstlyft

Bröstlyft är en av de vanligaste estetiska operationerna. Syftet med operationen är att ”lyfta upp” en hängig byst och därigenom få en mer ”ungdomlig” form. Orsakerna till att bysten ”hängt till sig” kan vara flera, såsom viktnedgång, åldrande men även efter graviditeter och eventuell amning. Dessutom spelar genetik/arv en stor roll.

 

Operationsmetoden väljs beroende på önskemål om postoperativt utseende samt naturligtvis med beaktande av de anatomiska förutsättningarna. I princip är målet att få en så naturlig och rund , lyft form på bysten som möjligt. Detta innebär att ärrens placeringar och längd måste vara sekundärt. Hellre en fin form med ”normallånga” ärr, än en onaturlig form med korta ärr. Oftast innebär detta ett ”ankarärr” som går runt vårtgården, rakt ned från vårtgården samt undertill brösten. Ärren görs så korta som möjligt- med beaktande av bröstens form. Eftersom en kvinnas bröst oftast är litet olika sinsemellan planeras operationen för att få brösten så lika varandra som möjligt.

 

Operationsteknik

Operationen görs oftast i fullnarkos, kompletterat med lokalbedövning. Snitten läggs enligt den ritning som gjorts innan operationen, för att kunna lyfta upp vårtgården till önskad placering samt avlägsna hudöverskottet runt och nedom vårtgården. I princip avlägsnas enbart överskottshud, och inte fett- och bröstkörtelvävnad. Om bysten dessutom är för stor skall det istället planeras för en bröstförminskningsoperation, som är en mer omfattande operation.Operationssåret sys med stygn som kroppen löser upp själv, och ett bandage sätts på.

 

Postoperativt

Efter operationen kvarstannar du några timmar innan hemgång. Du får komma upp och röra på dig så snart som möjligt. De postoperativa smärtorna brukar inte vara uttalade, och kan behandlas ganska väl med vanliga smärttabletter.Ytterbandaget avlägsnas efter någon vecka.

 

Normalt rekommenderar vi därefter att en relativt åtsittande BH bärs dygnet runt i 2 månader, och därefter så mycket som möjligt dagtid. BH-bärandet skall fungera som stöd under läkningsperioden men även hjälpa till att minska risken för nytt, framtida häng. Som vanligt är det viktigt att tejpa ärren 6 månader, för att få så fina ärr som möjligt.

 

Operationsrisker

Riskerna vid en bröstlyftsoperation är dels allmänna kirurgiska risker, dels mer specifika risker relaterade till att det är fråga om ett bröstlyft.

Kirurgiska komplikationer såsom blödning, infektion och sårläkningsproblem förekommer. Det blir förstås ärr, och hur dessa läker och mognar beror till stor del på kroppens egen läkningsförmåga. Andra risker som måste beaktas är risken för känselbortfall, samt påverkan på eventuell amningsförmåga. Ju större lyftet är (ju mer vårtgården måste lyftas) desto större risker. Oftast kommer känseln tillbaka med nedsättning av denna kan faktiskt kvarstå. Det finns risk för kvarstående, smärre olikheter mellan brösten- speciellt om det funnits klara skillnader före operationen. Slutligen måste det särskilt påpekas att sett på längre sikt finns risk att bysten hänger till sig igen, det kan då behövas ett nytt bröstlyft som dock inte brukar bli lika omfattande som vid första operationen. Hur formen står sig under längre tid är avhängigt av livsstil och ärftliga faktorer.

Bilder

Upp

Bröstförminskning

Bröstförminskning är en av de absolut vanligaste plastikkirurgiska operationerna. Operationens mål är således att minska bröstens volym, vilket oftast även leder till ett bröstlyft dessutom. Orsakerna till operationsönskan kan vara både funktionella (såsom smärtor i axlar, nacke, rygg) och/eller estetiska. Det kan vara fråga om oproportionerligt stora bröst som faktiskt är ”svåra att leva med” i det dagliga livet, både utseendemässigt, samt problem vid klädval mm.

 

Åldersspannet för bröstförminskningsoperation är stort, det kan vara alltifrån unga kvinnor med stor byst som inverkar på det dagliga livet- förutom utseendet- till äldre kvinnor som under åren fått tilltagande problem från nacke, axlar och rygg.

 

Orsakerna till att bysten blivit stor kan vara flera men en mycket stor del orsakas av genetik/arv.

 

Undersökningar har visat att nästan alla som genomgår denna operation upplever en klar förbättring och blir nöjda.

 

Det måste påpekas att en eventuell viktnedgång (om sådan planeras) bör göras före operationen. Eftersom en stor del av bröstens volym normalt sett utgörs av fettväv, är risken stor att bröstvolymen minskar ytterligare ifall vikten minskas påtagligt efter operationen. Det gäller alltså att ha en troligen bestående ”normalvikt” innan operationen genomförs.

 

Operationsmetoden väljs beroende på önskemål om postoperativt utseende samt naturligtvis med beaktande av de anatomiska förutsättningarna. I princip är målet att åstadkomma mindre men ändå så naturligt formade bröst som möjligt. Detta innebär att ärrens placeringar och längd måste vara sekundärt. Hellre en fin form med ”normallånga” ärr, än en onaturlig form med korta ärr. Oftast innebär detta ett ”ankarärr” som går runt vårtgården, rakt ned från vårtgården samt undertill brösten. Ärren görs så korta som möjligt, som sagt- med beaktande av bröstens form. Eftersom en kvinnas bröst sinsemellan oftast är litet olika planeras operationen för att få brösten så lika varandra som möjligt.

 

Operationsteknik

Operationen görs i fullnarkos, kompletterat med lokalbedövning.

Snitten läggs enligt den ritning som gjorts innan operationen, för att kunna lyfta upp vårtgården till önskad placering samt avlägsna bröstvävnad. I princip avlägsnas överflödig hud, fett- samt bröstkörtelvävnad. Operationssåret sys med stygn som kroppen löser upp själv, och ett bandage sätts på. Om den som opereras är över 40 år brukar borttagen vävnad skickas för mikroskopisk undersökning, om under 40 år så endast i undantagsfall (det tar normalt 4-6 veckor att få svar på denna undersökning).

 

Postoperativt

Efter operationen kvarstannar du några timmar innan hemgång. Du får komma upp och röra på dig så snart som möjligt. De postoperativa smärtorna brukar inte vara uttalade, och kan behandlas ganska väl med vanliga smärttabletter.

Ytterbandaget avlägsnas efter någon vecka.

 

Normalt rekommenderar vi därefter att en relativt åtsittande BH bärs dygnet runt i 2 månader, och därefter så mycket som möjligt dagtid.  BH-bärandet skall fungera som stöd under läkningsperioden men även hjälpa till att minska risken för nytt, framtida häng. Som vanligt är det viktigt att tejpa ärren 6 månader, för att få så fina ärr som möjligt.

Normal frånvaro från arbete är 1-3 veckor. Även om det starkt rekommenderas dagliga promenader under denna  period så rekommenderas uppehåll med tyngre träning under de första 4 veckorna.

  

Operationsrisker

Riskerna vid en bröstförminskningsoperation är dels allmänna kirurgiska risker, dels mer specifika risker relaterade till att det är fråga om en bröstförminskning.

Kirurgiska komplikationer såsom blödning, infektion och sårläkningsproblem förekommer. Det blir förstås ärr, och hur dessa läker och mognar beror till stor del på kroppens egen läkningsförmåga. Andra risker som måste beaktas är risken för känselbortfall, samt påverkan på eventuell amningsförmåga. Ju mer vävnad som måste ta bort, desto större risker. Oftast kommer känseln tillbaks men nedsättning av denna kan faktiskt kvarstå. Det finns risk för kvarstående, smärre olikheter mellan brösten- speciellt om det funnits klara skillnader före operationen.  Hur formen och volymen står sig under längre tid är avhängigt av livsstil och ärftliga faktorer.

Bilder

Upp

Vårtgårdskorrektion

Text kommer

Bilder

Upp

Inåtgående bröstvårtor

Text kommer

Bilder

Upp

Övrigt

Text kommer

Bilder

Upp

Fästpunkt 2
Fästpunkt 3
Fästpunkt 4
Fästpunkt 5
Fästpunkt 6
Fästpunkt 7
bottom of page