top of page

Ansikte

Klicka på de olika operationerna nedan så kommer du till en beskrivande text och kan se bilder. Risker.

Fästpunkt 8
Fästpunkt 1

Ansiktslyft

Allmänt

Ansiktslyft är en numer ganska vanlig operation, och är ofta en av de operationer som förknippas mest med estetisk plastikkirurgi. Denna operation har som mål att förändra utseendet, med ett piggare, mer vaket- och ofta- ett yngre utseende. Oftast kombineras ansiktslyftet med ett samtidigt halslyft, med målet att få en harmoni mellan ansiktet och halsen. I samband med halslyftet görs även en fettsugning av halsen, dels för att minska ev fettöverskott, dels för att delvis lossa halshuden och därigenom möjliggöra en bättre uppstramning av halshuden.

 

Operationen görs oftast efter 40-45 års ålder, eftersom vid  denna ålder börjar ofta hudens åldrande bli märkbar.

Operationen görs i fullnarkos, kompletterat med lokalbedövning.

 

Varför blir huden slapp?

Orsakerna till hudens åldrande är många. Förutom själva åldern i sig så finns ofta andra bakomliggande faktorer såsom genetiska förutsättningar, solning, rökning, och stress.

I takt med att hudens och underhudens elasticitet försämras, blir huden slappare och rynkig. Detta märks ganska väl då käklinjen blir mindre väldefinierad, och hudslappheten gör sig märkbar i form av tendens till ”hamsterpåsar”. Dessutom blir ofta ansiktsfårorna djupare. På halsen ses slapp, rynkig hud med djupare veck/fåror.

Operationstekniker

Ett komplett ansiktslyft innefattar ett samtidigt halslyft. Vi genomför då först en fettsugning av halsen, via ett litet stick just bakom hakspetsen. Därefter läggs snitt ovan, framför, runtom nedre delen, samt bakom öronen, för att därefter lossa huden. Snittlängden bakom öronen är avhängig av hur slapp halshuden är. Med sk SMAS-teknik stramas därefter underhudsvävnaden upp med ett ganska stort antal stygn. Det är viktigt att lyftet även sker ”på djupet”, för att få ett så varaktigt resultat som möjligt. Slutligen sys såren, dels med stygn som löses upp av kroppen, dels med stygn som måste tas bort. Snitten läggs så att ärren syns så litet som möjligt.

I samband med operationens avslutande anbringas ett huvudförband, och oftast läggs ett sårdrän bakom vardera örat, för att dränera ut ev mindre blodmängd.

Det finns även ett antal mindre omfattande operationsmetoder men dessa används endast undantagsvis, då dessa metoder ger en begränsad tillgång till operationsområdet. Resultatet skulle då oftast bli ett begränsat lyft som heller inte står sig någon längre tid. Dessutom finns en klar risk för påverkan på örats utseende vid dessa mindre operationer.

Oavsett detta så måste operationens genomförande planeras specifikt med tanke på de särskilda förutsättningar varje enskild person har.

 

Postoperativ planering

Efter operationen vaknar du ganska snart. Vi använder läkemedel som ger ganska liten risk för illamående, och användandet av lokalbedövning gör att smärtorna är ganska begränsade och oftast inte svårhanterliga. När du piggnat på dig får du gå på toaletten, och även fika. Efter några timmar är du i såpass bra skick att du kan lämna kliniken. Du får då med dig läkemedel som komplettering till de läkemedel som utfärdas på recept.

Dagen efter operationen avlägsnas huvudbandaget och ev drän bakom öronen.

 

Operationsrisker

Vid alla operationer finns risker för synliga, störande ärr, infektion, nervskada och blödning.

Ärren brukar normalt bli ganska smala, och syns ganska litet. Bakom öronen kan ärren dock bli mer synliga, oftast beroende på en kombination av hudstramning ioh kroppens egen läkningsförmåga.

Infektioner är ovanliga men kan kräva ytterligare antibiotikabehandling.

Nervskador av större omfattning är väldigt ovanliga. Det kan dock inträffa att en mindre ansiktsmuskelnerv blir påverkad men detta brukar då hämta sig inom 3 månader. Känselnerven till nedre delen av örat löper risk att skadas, detta är dock ovanligt och även något som i så fall åtgärdas direkt, i samband med operationen. En vanlig ”skada” är dock nedsatt känsel på kinderna just framför öronen. Detta är en förväntad känselnedsättning orsakad av snitten men känseln återhämtar sig. Någon enstaka gång kan det dock kvarstå en viss känselnedsättning där.

För att minska risken för blodpropp genomförs under operationen regelbundet massage av armar och ben. Dessutom är det viktigt med en tidig mobilisering, dvs att du kommer upp så snart det går efter att operationen avslutats.

För att undvika uttalade sårläkningsproblem är det här extra viktigt med rökstopp/nikotinstopp 4 veckor före och 4 veckor efter operationen. Det är alltså under denna tid ej heller tillåtet med andra nikotinpreparat, speciellt inte tiden efter operationen.

Bilder

Upp

Övre ansiktslyft

 

Ibland finns en uttalad hudslapphet i mellanansiktet samt nedåt käklinjen, men ingen halsslapphet. I sådant fall kan det räcka med ett övre ansiktslyft. Denna operation är ganska lik ett komplett ansiktslyft förutom att momentet med själva halsoperationen faller bort. Detta innebär att ärret just bakom öronen blir ganska kort, och det läggs oftast inga drän alls. I övrigt gäller samma som för komplett ansiktslyft.

Bilder

Upp

Halslyft - nedre ansiktslyft

När problemet är uttalat slapp hud på halsen kan det rent teoretiskt räcka med ett isolerat halslyft. Oftast krävs dock snitt även framför öronen eftersom det även brukar finnas ett hudöverskott på nedre, bakre delen av kinderna, dvs framför öronens nedre del. Därför blir lösningen här en kombination av nedre ansiktslyft i samband med halslyftet, för att uppnå bästa resultatet. Här faller då den översta delen av komplett ansiktslyft bort, inget snitt ovan öronen således. 

 

Vilken typ av teknik och operationens omfattning måste därför diskuteras noggrant inför operationsplaneringen.

Bilder

Upp

Ögonlocksplastik

Detta är en operation som görs för att ta bort överflödig hud och ibland, litet av utputande fett. Hudöverskott på ögonlocken beror oftast på åldrandet, ibland kan det dock vara medfött. Följden av detta hudöverskott kan vara tyngdkänsla, ett ”trött” och litet åldrat utseende, huvudvärk men även problem såsom med att anbringa make-up. I uttalade fall kan det tom begränsa synfältet.

 

Operationen syftar till att göra utseendet mer vaket, piggare- och ibland även yngre. Den görs oftast i lokalbedövning. Det finns naturligtvis möjlighet att göra operationen i narkos, fast då till ett högre pris.

 

Snitten läggs på övre ögonlocken i den sk globlinjen, och på undre ögonlocken 2-3 mm nedom ögonfransarna. Anledningen är att försöka få ärren så litet synliga som möjligt. Operationen tar oftast runt 45-60 minuter. Efter operationen får Du med dig kylglasögon vilka skall användas ganska ofta de första dagarna efter operationen. Kylbehandlingen är dels avsvällande, dels smärtstillande.

De första dagarna svullnar ögonlocken, och ibland uppkommer blåmärken. Efter några dagar börjar dessa besvär klinga av. Stygnen tas normalt sett bort efter en dryg vecka. Redan efter några veckor kommer Du att märka en klar förbättring, ett slutresultat ser man efter kanske ett halvår.

Notera att ibland kan det som tolkas som besvär med övre ögonlocken egentlig vara orsakat av att ögonbrynen sitter för lågt, se ögonbrynslyft.

Att tänka på efter ögonlocksoperationer:

Använd kylglasögonen ofta, åtminstone de första dagarna (efter ögonlocksoperation). Smärtorna efter operationen är vanligen inte väldigt besvärande, och brukar kunna kuperas väl med tex Alvedon/Panodil.

- Håll huvudet högt första veckan, gärna extra kuddar nattetid.

- Det går bra att duscha redan dagen efter operationen (ej bada med sår).

- Tejpa ärren enligt de rekommendationer just Du får, helst under 3-6 månader.

- Undvik tunga lyft och träning de första 2-3 veckorna.

- Undvik kontaktlinsbärande de första 2-3 veckorna (efter ögonlocksoperation).

- Sola ej direkt på ärren de första 6 månaderna.

Det brukar oftast gå bra att jobba efter ungefär en vecka, beroende på Dina arbetsuppgifter.

Bilder

Upp

Ögonbrynslyft

Om ögonbrynen sitter lågt kan det medföra ett bistert och ”bestämt” utseende. Ofta leder detta till att pannmusklerna aktiveras, för att lyfta ögonbrynen (mer eller mindre uttalad pannrynkning). Detta kan i sin tur leda till problem med olika typer av huvudvärk. Lågt sittande ögonbryn kan ibland även orsaka ögonlocksproblem- vilket då felaktligen kan tolkas som hudöverskott på övre ögonlocken. I samband med en ögonlocksbedömning gäller således att bestämma vari problemet består, dvs om ögonbrynen är involverade i besvären. Det kan i dessa fall bli aktuellt att då istället göra ett ögonbrynslyft, vilket någon enstaka gång kan behöva kompletteras med en senare ögonlocksplastik.

 

Ett ögonbrynslyft görs för att ”öppna upp” ögonen, samt åtgärda ovan beskrivna besvär. Den görs i lokalbedövning.

Snitten kan läggas antingen i ögonbrynens övre kant, alternativt litet högre upp i pannan.  Operationen tar 45-60 minuter. De första dagarna svullnar operationsområdet och ibland även ögonlocken, även smärre blåmärken kan uppkomma. Dessa besvär börjar klinga av efter några dagar. Eventuella stygn tas bort efter en dryg vecka. Du märker direkt en klar förbättring men slutresultatet ses först efter ungefär ett halvår.

Att tänka på efter ögonbrynsoperationer:

 

Använd kylglasögonen ofta, åtminstone de första dagarna (efter ögonlocksoperation). Smärtorna efter operationen är vanligen inte väldigt besvärande, och brukar kunna kuperas väl med tex Alvedon/Panodil.

- Håll huvudet högt första veckan, gärna extra kuddar nattetid.

- Det går bra att duscha redan dagen efter operationen (ej bada med sår).

- Tejpa ärren enligt de rekommendationer just Du får, helst under 3-6 månader.

- Undvik tunga lyft och träning de första 2-3 veckorna.

- Undvik kontaktlinsbärande de första 2-3 veckorna (efter ögonlocksoperation).

- Sola ej direkt på ärren de första 6 månaderna.

Det brukar oftast gå bra att jobba efter ungefär en vecka, beroende på Dina arbetsuppgifter.

Bilder

Upp

Fästpunkt 2
Fästpunkt 3
Fästpunkt 4
Fästpunkt 5
bottom of page